Nyhedsbrev og information

Søndagformiddagshold


Til alle svømmere søndag formiddag

Jeg har fået at vide at der lidt forvirring/tvivl om vandtiderne søndag formiddag.

Søndag morgen har vi svømmehallen fra 8.00 – 10.00, hvorefter svømmehallen er offentlig åben, derfor skal alle have forladt omklædningsrummet senest kl. 10.00. Derfor er tiderne fordelt som følgende:

Lille bassin:

Begynder 1: mødetid ved kanten 8.10, vandtid 8.15 – 8.45

Begynder 2: mødetid ved kanten 8.40, vandtid 8.45 – 9.15

Begynder 3: mødetid ved kanten 9.10, vandtid 9.15 – 9.45

Store bassin:

Let øvet 1: mødetid ved kanten 8.10, vandtid 8.15 – 8.45

Let øvet 2: mødetid ved kanten 8.40, vandtid 8.45 – 9.15

Øvet 1: mødetid ved kanten 9.10, vandtid 9.15 – 9.45

Voksen let øvet og øvet: mødetid ved kanten 8.10, vandtid 8.15 – 9.00

Voksen Begynder: mødetid ved kanten 8.55, vandtid 9.00 – 9.45

 

Håber det giver mening for alle.

God weekend og god svømning til alle.

Velkomstbrev efterårssæson 2023

Velkommen til Ringsted Svømmeklub og svømmeskolen.

 

 

Sæsonen starter lige om lidt, og vi har 25 spændte instruktører og hjælpeinstruktører, der står klar til at tage imod jer!

 

Sæson opstart

 

Sæsonen starter i uge 36!

 Dvs: mandagsholdene starter mandag den 4. september, onsdagsholdene starter den 6 september, torsdagsholdene starter den 7 september, lørdagsholdene starter den 9 september og søndagsholdene starter den 10 september. 


Det er altid en god ide at møde i god tid, og stå gerne klar ved bassinet 10 min. før I skal hoppe i vandet. Forældre må gerne følge deres børn ind til bassinkanten, og hente dem igen efter undervisningen. Den første svømmegang må forældre gerne opholde sig i svømmehallen, mens der undervises.

 

Der er adgang til omklædning 15 minutter før undervisningsstart. Forældre er velkomne til at hjælpe med omklædning, men vi henstiller til, at forældrene opholder sig bag glasruderne eller i klubhuset, mens undervisningen foregår.

 

Fra skolealderen skal børn klæde om i kønssvarende omklædningsrum. Familieomklædningsrum må ikke benyttes i klubtiden. Husk grundig vask med vand og sæbe, uden badetøj!  Dette skal være gjort inden undervisningen starter.

 

Armbånd og omklædning

Der er åbent ved møllen i klubbens træningstid, og armbånd til skabe kan købes til 50 kr. på mobilepay. Der sidder en person klar til at tage imod betaling i klubhuset, og udlevere armbånd.

 

Undervisningen

Alle vores instruktører og hjælpeinstruktører er uddannet enten via Svøm Danmarks kursus program eller DGI’s kursusprogram. Alle instruktører har bassinlivredderprøver. Det er vores mål, at alle instruktører og hjælpeinstruktører har gennemførts deres uddannelse senest i starten af sæsonen. Vi følger Svøm Danmarks anbefalinger omkring undervisning i svømmeskolen, hvorfor brystsvømning er den sidste stilart, vi introducerer, da den er den vanskeligste stilart rent motorisk.

 

Vi leger læringen ind, og alle aktiviteter er tilrettelagt med et svømmefagligt sigte. Afhængig af hold og niveau, leger vi fisketelefon, laver kolbøtter og andre lege, som handler om tryghed i vandet og kontrol over vejrtrækningen. Armtag og benspark introduceres lige så stille - frem til at svømme baner i det store bassin. Hvis dit barn/dine børn har nogle særlige udfordringer, som kunne være relevant for os at vide, så kontakt venligst enten instruktør eller svømmeskoleleder, så vi nemmere kan hjælpe jeres barn.

 

Aktiviteter

 I november afholder vi Julesafslutning, hvor alle børn er velkomne. Sammen med instruktørerne får børnene lov til at lege, hoppe fra vipper, prøve forhindringsbane m.m. Her vil det også være muligt at få lov til at prøve at få taget tid på 25 m svømning.

 

I år slutter vi sæsonen af med store lege dage! Det foregår i den sidste uge i december måned, og erstatter undervisningen. Her vil instruktørerne lave sjove aktiviteter og lege for alle, mens forældre kan mødes og tage en snak over en kop kaffe i vores klubhus.

 

I løbet af året holder vi åbent hus ligesom her i august måned. Her står instruktørerne klar på kanten med sjove aktiviteter i begge bassiner.

I foråret afholder vi aquachallence i samarbejde med konkurrenceafdelingen. Her bliver de dygtigste svømmere anbefalet til konkurrenceholdet. 


HUSK at holde jer løbende orienteret om klubbens aktiviteter på klubbens hjemmeside: www.ringstedsk.dk og her er der også en kalender som giver et overblik over klubbens aktiviteter.

 

HUSK der ikke er svømning i weekenden den 16 og 17 september pga vi afholder stævne for konkurrencesvømmerne, samt i efterårsferien i uge 42.

 

Kontakt

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte klubben, hvis der er spørgsmål eller andet vi kan hjælpe med (husk at holde den gode tone), Dette kan ske på mail til: svoemmeskole@ringstedsk.dk

 

Medlemsoplysninger

Man har selv pligt til at holde sine medlemsoplysninger som mail, tlf.nr. mv. opdateret. Dette foregår via fanen ”medlemslogin” på klubbens hjemmeside Medlemslogin | Ringsted Svømmeklub (ringstedsk.dk)  Det er også her man kan se hvilket hold man er tilmeldt.

 

Nyhedsbrev maj 2023


Kære forældre og Svømmere i Ringsted Svømmeklubs svømmeskole


Vi takker jer for en god sæson, og håber at I vil fortsætte i den nye sæsoni Ringsted Svømmeklub.


I de her dage tikker der mails ind hos alle jer med børn eller ungei svømmeskolen med anbefalinger fra instruktørerne, om hvilke hold I kantilmelde jer til næste sæson. Hvis I vurderer at nogle af de anviste hold modforventning, ikke passer enten i alder eller niveau, er I velkommen til atskrive til svoemmeskole@ringstedsk.dkog vi vil sidde klar til at hjælpe og guide jer. Hvis I ikke har modtaget enmail senest mandag den 15. maj, er I ligeledes velkommen til at skrive til os,eller spørge jeres instruktør.


Nu hvor sæsonen lakker mod enden er der et par datoer, som ervigtige at huske. Kristi Himmelfarts dag den 18. maj er der ikke undervisning.Vores sidste svømmegang er søndag den 28. maj. Vi åbner for tilmeldingen den15. maj til den nye sæson for nuværende medlemmer og den 25. maj for nyemedlemmer. Herefter vil jeg henlede jeres opmærksomhed på svømmeskolens tilbud.


Vi ønsker at øge fokus på vores unge svømmere i alderen 10 – 16 år.Vi oplever mange forlade svømmeklubben i den alder, men det behøver I ikke.Svømmeklubben er en klub med et fællesskab og sammenhold, fuldstændig på linjemed andre sportsgrene, også for de unge piger og drenge, som ikke ønsker atsvømme konkurrence. Derfor har vi oprettet en ungdomsafdelingen med fleretilbud, som ikke kun handler om at svømme baner, men i høj grad også omaktiviteter i vand, fællesskab og klubånd. Vidste I for resten, at Danmark varrepræsenteret på flere medaljeskamler i 2022, i flere af disse discipliner rundtomkring i verden.


I kan læse mere om vores ungdomshold på hjemmesiden her: Ungdomshold | RingstedSvømmeklub (ringstedsk.dk)

Vores voksen hold har også fået en opdatering. Vi har valgt at læggevandtiden til voksne svømmere i aftentimerne, hvor de får muligheden for i fredog ro, at svømme baner for de øvede og for begynderne at lære at svømme ellerforbedre sig. Vi har også lagt nogle voksen hold søndag formiddag, af hensyntil de forældre, som ønsker at svømme samtidig med deres børn, som svømmer isvømmeskolen. Ligeledes har vi stadig vores voksenhold onsdag formiddag medflere niveauer og aquagym. Holdet er noget helt særligt, da de har et godtfællesskab.


Se vores voksen afdeling her: Voksenhold | RingstedSvømmeklub (ringstedsk.dk)

I øjeblikket er vi ved at undersøge mulighederne for at tilbyde åbent vandsvømning i august måned, samt muligheder for at tilbyde koncentreretundervisning til voksne. Ligeledes vil jeg henlede jeres opmærksomhed påChristiansborg rundt, som er udbudt af Svøm Danmarks dygtige konsulenter. I kanlæse mere og tilmelde jer her: Events | Ringsted Svømmeklub(ringstedsk.dk)


Husk vores rabatordninger. Hvis samme medlem tilmelder sig to hold,er hold nr. 2 til halvpris, dette gælder for hele svømmeskolen, så hvis nogleaf børnene har mod på at svømme to gange ugentligt, er det muligt, ligesom hvisde unge ikke kan bestemme sig mellem de mange tilbud, kan de tilmelde sig fleretilbud. Endvidere tilbyder vi rabat på 5% for pensionister.

Klubben tager stadig imod flere frivillige. Hidtil har det overvejendeværet konkurrencesvømmernes forældre, som har budt ind på det frivilligearbejde i klubben. Vi kunne godt tænke os at det frivillige team blev merebredt, og blev repræsenteret fra flere afdelinger i svømmeskolen. Derfor får Inu mulighed for i forbindelse med tilmeldingen at tilkendegive, hvis I ønskerat være en del af det frivillige team bag Ringsted Svømmeklub. De frivilligeopgaver er mange og forskellige på flere niveauer. Det er ikke et krav at manstiller sig til rådighed.


Når I tilmelder jer til den nye sæson, må I gerne være opmærksom på,at vi har ændret sæsontilmeldingen til et halvt år ad gangen. Dette betyder ipraksis at i slutningen af året skal I ind på hjemmesiden og tilmelde jer tilforårets sæson. Det giver mulighed for mere fleksibilitet for alle, både forinstruktørerne, som kan oprykke svømmere tidligere hvis de er klar til det,samt for os i administrationen at optimere på hold, hvis der behov for det.

Hermed ønsket om et god sommer og på gensyn i den nye sæson.


På vegne af Ringsted Svømmeklub

Sidsel Sørensen