Et team af frivillige

Foreningslivet i Danmark er en stor del af vores kultur og samfund. Danmark er kendt rundt om i verden for vores foreningsliv. Vi i Ringsted Svømmeklub er en del af det store foreningsfælleskab og er drevet af frivillige kræfter. For at opretholde klubbens organisation, ledelse og drift er vi afhængige af engagerede frivillige medlemmer og forældre. 


En gang årligt bliver der på generalforsamlingen valgt medlemmer til bestyrelsen. Vi rummer 7 medlemmer i bestyrelsen som alle brænder for at gøre en forskel for Ringsted Svømmeklub. Bestyrelsesmedlemmerne rummer forskellige interesser, og ofte er det fordi man har børn i svømmeskolen eller konkurrenceafdelingen eller man selv svømmer i klubben på et af voksenholdene. En ting vi alle har til fælles er at vi har en stor interesse i at drive Ringsted Svømmeklub og sikre dens fremtidige drift, så vi fortsat kan tilbyde undervisning, fællesskab og klubånd for børn og voksne. Klik her for at komme til bestyrelsen.


Udover bestyrelsen har vi i vores organisation forskellige udvalg som varetager de forskellige interesser som vores klub indeholder. I udvalgene sidder personer som brænder for at være en del af netop specifikke område af svømmeklubben som de præsenterer. Vi har 4 ovenstående udvalg: Svømmeskoleudvalg, Økonomiudvalg, Sekretariat, Konkurrenceafdelingensudvalg. Klik her for at læse mere om udvalgene.


Udover vores organisation og ledelse rummer vi også en masse meget engagedrede frivillige som hjælper i det daglige med alt lige fra at arrangere sociale arrangementer for svømmerne, lave æbleskiver og slikposer til juleafslutningen, være dommer og hjælper til stævner, samt rydde op i klubhuset og køre affald væk. 


Har du interesse i at være en del af det frivillige team bag Ringsted Svømmeklub kan du kontakte formanden Morten Sørensen på tlf. 71758500 eller email: formand@ringstedsk.dk