Bilag til generalforsamlingen

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen

Årsregnskab 2022

Indkomne forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer