Konkurrence

Velkommen til Ringsted Svømmeklubs konkurrenceafdeling

Ringsted Svømmeklubs K-Afdeling

Forord:

Målsætning for K-Afdelingen i Ringsted Svømmeklub er at blive et af de stærkeste talentudviklingsmiljøer i Danmark. Dette målt på svømmernes resultater, men ikke mindst også på de mennesker der en dag forlader svømmeklubben. Vi tror på, at uddannelse af svømmerne som selvstændige atleter der er bevidste om den grundlæggende træningsfysiologi bag svømmetræningen, samt atleter der har en masse psykiske værktøjer som f.eks. spændingsregulering og evnen til at sætte- og forfølge en målsætning via en procesorienteret tilgang, skaber de bedste resultater i sidste ende. Vi tror er meget opmærksomme på svømmernes individuelle behov, og møder svømmerne i øjenhøjde og med respekt og via en åben og ærlig kommunikation skaber vi de optimale rammer for den enkelte svømmer.

 

K1

Alder 15-?? år.

Træningsmængde 7-9x ugentligt a 1,5 – 2 timers varighed.

K1 skal hovedsageligt bestå af junior- og seniorsvømmere. Hvis en årgangssvømmer har niveauet og ellers er klar mentalt til at svømme på dette hold, skal der naturligvis også være plads til dette. Målet for dette hold er DM kortbane i efteråret, Danish Open i foråret og DM langbane i sommeren. Hvis enkelte svømmere kvalificerer sig til internationale stævner, har dette naturligvis førsteprioritet. Træningen er her målrettet og meget periodiseret med fokus på førnævnte stævner. Uddannelse af svømmerne som atleter er i højsædet, så de forstår vigtigheden af de forskellige træningsformer, hvad de betyder og hvilken virkning de har. Ligeledes forståelse for begrebet restitution og dens vigtighed for at kunne præstere så mange gange om ugen, herunder kost, søvn, skadesforebyggelse osv. Individuelle målsætnings- og udviklingssamtaler er en essentiel del af at være svømmer på Eliteholdet hvor ærlighed om egne drømme og mål er uundgåeligt for at opnå det bedste resultat. Disse afholdes i starten af hver sæson.

På land laves deciderede styrketræningsprogrammer til svømmerne, med mulighed for individuel tilpasning ved specielle behov. Gerne i samråd med Fysikken ved skader og lign.

På dette hold går man ikke længere til svømning. Man ER svømmer, med alt hvad det indebærer. Gennem årene på de mindre hold, er forståelsen og accepten fra svømmernes familie, skole, venner, kærester osv. forhåbentlig bygget op, så svømmerne ikke står i forskellige interessekonflikter og ”bliver revet i” af forskellige parter og dermed har ro til at forfølge sine drømme og ambitioner. Som tidligere nævnt er ærlighed og åbenhed yderst vigtig i kommunikationen mellem svømmer, træner og familie, da det er meget krævende med den store træningsmængde for de unge mennesker. Alle har derfor brug for at være på samme side, og hjælpe svømmeren så godt som muligt.

 

K2

Alder 12-15 år.

Træningsmængde 5-7x ugentligt a 1,5-2 timer varighed.

Dette hold består primært af årgangssvømmere, men enkelte juniorer kan befinde sig på holdet, hvis de ikke er klar til næste skridt. Børn kan også findes på holdet hvis de er klar både fysisk og mentalt.  Hovedmålet for de bedste på dette hold er DÅM, både kortbane og langbane, samt diverse andre regionale og lokale årgangsstævner. Medley er omdrejningspunktet på dette hold, da alsidighed er yderst vigtigt i et udviklingsperspektiv. Svømmerne bliver her introduceret til mere målrettet, periodiseret træning og begynder at få viden om de forskellige aspekter ved svømning på højt plan såsom de forskellige træningstyper, styrke/landtræning/skadesforebyggende træning, kost og generelle life-skills der skal besiddes for at få hverdagen til at fungere mens man dyrker meget sport.

På land introduceres styrketræning, dog stadig primært med egen kropsvægt, skadesforebyggende træning samt mere svømmeorienteret landtræning, dog stadig med meget inspiration fra gymnastikkens verden.

Målsætninger som redskab introduceres for svømmerne, og hvordan de kan bruge det i hverdagen, samt et fokus på øget ejerskab over egen sportskarriere. Det skal være svømmernes ambitioner der er gældende, og ikke trænerens, forældrenes eller andre interessepersoner. Det er dog stadig børn der svømmer på dette hold, så et vigtigt aspekt er stadig at have legende elementer i den daglige træning for at opretholde interessen for svømningen.

 

K3

Alder 8-12 år.

Træningsmængde 2-4x ugentligt a 1-1,5 times varighed.

Dette er første konkurrencehold efter svømmeskolen. Fly- og brystteknik introduceres, og disse skal kunne svømmes uden diskkvalifikationer forekommer regelmæssigt til stævner. Crawl og ryg udvikles yderligere. På et K-hold forventes det at man deltager ved de stævner og arrangementer der måtte finde sted. Hvis der er utryghed forbundet med dette, skal udfordringen løses med dialog. Øget træningsmængde i visse ferier, samt træningsweekender kan forekomme.

Vejrtrækning er i højsædet, samt korrekte og aktive benspark i alle stilarter. På land fokuseres der på alsidighed, bevægelighed, koordination, balance og kropskontrol gennem lege og aktiviteter med inspiration fra gymnastikkens verden.

Forældrene introduceres til konkurrencesvømningens verden, og klubben generelt. Hvad er konkurrencesvømning og hvad kræver det af både børn og forældre. Forældre rekrutteres til frivillige tjanser i udvalg, som officials e.l.