Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver består hovedsagligt af den overordnede ledese og organisation. Dvs. de tager sig af HR opgaver, kontrakter, samarbejdet med svømmeland og Ringsted kommune, Økonomi, budget og regnskab, samarbejdsrelationer både internt i klubben og eksternt, kontakten til sportscentret, SvømDanmark og DGI, samt klubhuset. 

Under møderne fremlægges fra udvalgenes møder og beslutninger.

Vi afholder møder en gang om måneden. 

Har du lyst til at være en del af bestyrelsen kan du kontakte formanden Morten Sørensen på tlf. 71758500 eller email: formand@ringstedsk.dk.