Der arbejdes pt for at lave en ny organisationsstruktur, samt lettere kommunikationslinjer.


Indtil generalforsamlingen er udvalgene og kontakt information således:


HR udvalg: formand@ringstedsk.dk

Svømmeskoleudvalg: svoemmeskole@ringstedsk.dk

K-udvalg: cheftraener@ringstedsk.dk

Stævneudvalg: ringstedcup@ringstedsk.dk

sponsorudvalg: sponsor@ringstedsk.dk

Aktivitetsudvalg: kontakt@ringstedsk.dk

klubhusudvalg: formand@ringstedsk.dk