Information til svømmerne om aktivitetstilskudssystemet

Aktivitetstilskudssystemet i Ringsted svømmeklub er bygget op af to søjler. Den ene søjle er indhentning af sponsorater. Den anden søjle er udførsel af frivilligt arbejde for klubben.


Sponsorater:

Sponsoraterne er opbygget med et grundbeløb, og herudover kan, der tilkøbes fordele i alle pakker. Sponsorer skal således købe et sponsorat via vores medlemssystem på hjemmesiden og ikke som tidligere udfylde en kontrakt, det giver mere sikkerhed for, at de korrekte oplysninger når frem, og eksponeringen bliver mere præcis, samtidig kan virksomhederne selv uploade deres logo. Det betyder, at personerne eller virksomhederne, selv aktivt skal gå ind via hjemmesiden oprette en profil og herefter købe et sponsorat, og det kan være det er en god ide at hjælpe jeres sponsorer lidt på vej. Der er mulighed for at få tilsendt en faktura mod udfyldt kontrakt som kan downloades på hjemmesiden, samt fremsendelse af oplysninger og logo på sponsor@ringstedsk.dk, det koster 150 kr. i administrationsgebyr, som bliver tilskrevet oven i sponsoratet.

De fordele, som kan tilkøbes, indeholder, udover de tidligere tilbud med vandtid i svømmehallen, logo på tøj og billeder, også hjælp til markedsføring. De forskellige tilkøb skal stå mål med beløbet således det passer i forhold til kravene om at kunne fratrække beløbet i regnskabet. Markedsføringshjælp skal aftales med virksomheden, ved at udfylde en kontrakt som kan downloades via hjemmesiden, og udføres af svømmeren, der laver aftalen med virksomheden. Det kan bestå af eks. uddeling af reklamer, deltage i virksomhedens arrangementer efter aftale, promover virksomheden ved events el.lign. – her er der plads til fri fantasi, så længe der ikke er tale om regulært arbejde eller udnyttelse. Ved holdsponsorer, der ønsker markedsføringshjælp, stiller holdet op til samlet hjælp.

Sponsorer, som allerede/året forinden, støtter klubben, må kun kontaktes af den tidligere kontaktperson, i de første 3 uger af en ny periode, og de nuværende sponsorer fremgår af listen på hjemmesiden ser her: Sponsorliste 2022/2023 | Ringsted Svømmeklub (ringstedsk.dk)

Nye sponsorer vil blive vist på oversigten på hjemmesiden, som løbende opdateres, og det henstilles til at sponsorer der allerede støtter klubben, ikke kontaktes af andre, for at værne om respekten og det gode samarbejde med vores sponsorerer, se listen her: Sponsorerliste 2023/2024 | Ringsted Svømmeklub (ringstedsk.dk). På denne liste vil fremgå navnet på personen eller virksomheden, som blev brugt i forbindelse med oprettelsen.

Sponsorater, der er indgået inden 1 juli 2023, vil tælle med til kommende aktivitetstilskudsperiode, gældende 2023/2024                                                                      

Sponsorater er som udgangspunkt gældende 1 sæson fra september til juni.                

Sponsorater indgået efter fristen, vil ikke kunne garanteres samme vilkår eller eksponering, men vil kunne få del i de ydelser, som klubben med rimelighed og uden ekstra omkostninger, i forvejen stiller til rådighed/yder andre sponsorer.

 

 

Frivilligt arbejde for klubben:

Frivilligt arbejde kan bestå i eks. bestyrelses- og udvalgsarbejde, adhoc udvalg, hjælp til medlemsarrangementer, hjælp til Ringsted Cup og andre stævner og holdledere, (officialtjansen for modul 1 - 2 er ikke en del af aktivitetstilskudssystemet). Arbejdet bliver logget i timer og skal tilmeldes enten ifb med holdtilmeldingen eller i forbindelse med tilmeldingen til arrangementer og stævner.

Fra efteråret 2023 vil aktiviteter i klubben, også give værdi i aktivitetstilskudssystemet og derved vil hjælp i klubben kunne bidrage til højere aktivitetstilskud.                                                                          

Optjeningsperioden vil være fra 1-8-2023 og frem til nytår, og fra nytår og frem til sommerferien. Efter hver optjeningsperiode, vil der blive lavet en sammentælling og beregning i forhold til aktivitetstilskudssystemet, som bliver tilføjet rabat i medlemssystemet og meldt ud til de enkelte medlemmer.                                                                

Aktiviteter i klubben, som giver optjening til aktivitetstilskudssystemet, skal være åbent for alle og derfor vil det først kunne igangsættes fra efter sommerferien, således at alle stilles mest muligt ensartet, og får lige muligheder for at byde ind.   

Rabattrinene:

Aktivitetstilskudssystemet er bygget op så både klubben eller svømmerne overholder de gældende retningslinjer fra myndighederne. Derfor får svømmerne ikke kontante tilbagebetalinger, men de opbygger rabatter ved at kombinere sponsorater og frivilligt arbejde for klubben. Dvs. man kan ikke opnå fuldt rabat kun ved sponsorater eller kun ved frivilligt arbejde. Rabatten skal kombineres af begge søjler. Rabatten kan fratrækkes hver gang der laves et køb i vores medlemssystem via hjemmesiden, dvs når man tilmelder sig et hold (kontingentbetalingen), stævner, træningslejr og bestiller klubtøj, dog vil der altid være en form for delbetaling med betalingskort, for at klubben kan følge og sikre sporbarhed af de tilmeldte aktiviteter og udnyttede rabatter.

 

Rabattens størrelse er afhængig af hvor stort et beløb man indsamler i kombination med hvor mange timer man yder af frivilligt arbejde for klubben. Herunder kan du se en tabel der viser de forskellige trin som optjenes ved henholdsvis indsamlet sponsorbeløb og henholdsvis frivilligt arbejde. Summen af disse to trin man opnår, giver det rabattrin som der står i højre kolonne, dog kan rabatten maksimalt udgøre 75% af det samlede sponsorbeløb, som man har skaffet til klubben.