Svømmeskolen

svmmeskolen

For at opnå det fulde udbytte af undervisningen, er det vigtigt at svømmeeleverne melder sig ind på det rigtige niveau. Hvis en svømmelev allerede er tilknyttet svømmeskolen er instruktørerne naturligvis behjælpelige med dette. Hvis en svømmelev skal tilmeldes svømmeskolen for første gang, anbefales det at hver beskrivelse af holdene læses før tilmelding. Alle elever har forskellige udviklingsforløb – nogle har brug for længere tid til at blive fortrolig med vandet – og den tid må de have, for senere at kunne lære den korrekte svømmeteknik.

På alle niveauer i svømmeskolen får svømmerne mulighed for at tage diplomer, som passer til de færdigheder de opnår.

Vi anbefaler at svømmerne bruger svømmebriller, for at få en bedre oplevelse i vandet. Langt hår skal gerne være sat op eller samlet i en hestehale.

I løbet af sæsonen vil i kunne se konkurrencetrænerne komme forbi svømmeskoleholdene for at se efter nye talenter til konkurrenceholdene.

Der kan forekomme aflysninger af undervisningen, da svømmeklubben i løbet af sæsonen afholder stævner.

Der vil i løbet af sæsonen være forskellige arrangementer ud over den egentlige undervisning. For eksempel julestævne, fastelavn og store legedag. Information om aktiviteter og ferieperioder formidles af instruktøren og kan ses på hjemmesiden.

Information til forældre – Klik her

Generelt om begynderhold:

På dette niveau er undervisningen præget af leg. Hjælpemidler og rekvisitter anvendes i det omfang instruktørerne finder det nødvendigt. Der er både instruktør og 1-2 hjælpeinstruktører på nybegynder og begynder 1 – 2 hold. Der undervises i det lille basin.

Begynder 1

Tidligere: Forældre/barn
1. niveau i svømmeskolen.
Holdet er et forældre/barn hold. Dvs. at de i fællesskab leger og plasker via vandlege styret af instruktøren. Undervisningens målsætning er fortrolighed med vand samt at skabe interesse for vandaktiviteter hos barnet.

Holdet er ideelt for børn, som er blevet for store til babysvømning og stadig er for små til begynder 2 holdet i svømmeskolen. Børn kan starte på dette hold, det år de fylder 4 år.

Vi prøver på holdet at introducerer eleverne til aktiv lytning, således de selv er klar til at starte på begynder 2 holdet. Undervisningen foregår i 25 m bassinet.

Begynder 2

2. niveau i svømmeskolen. Her starter svømmeeleverne på minimum 5 år og som ikke tidligere har modtager undervisning.

Der undervises i starten i vandtilvænning gennem leg, flydeøvelser og andre fremadrettede øvelser, således at eleverne senere i “svømmeskolen” vil være fortrolige med de grundlæggende forudsætninger for en korrekt indlæring af svømmearterne. Vi gør meget meget ud af at alle elever lærer badereglerne og regler for opførsel i svømmehallen.

Herudover lærer eleverne rygcrawl- og crawlbenspark (plaskeben) og efterfølgende gennemgås de indledende øvelser til svømmearterne crawl og rygcrawl.

Kontingent om året: 1.600 DKK.

Begynder 3

Tidligere: Begynder 1
3. niveau i svømmeskolen. Der arbejdes videre med stilarterne crawl og rygcrawl, som sammensat svømning, herunder også vejrtræknings øvelser. Endvidere undervises der i butterfly-bevægelser – f.eks. gennem “delfinhop” og dykning med svømmefødder. Vi giver også eleverne mulighed for at svømme med tøj på. Vi mener det er en vigtig oplevelse, som eleven bør have i tilfælde af en ulykke, hvor de falder i vandet med tøj på, f.eks. fra en båd. Vi arbejder med dykning og streamline.

Kontingent om året: 1.600 DKK.

Begynder 4

Tidligere:  Begynder 2
4. niveau i svømmeskolen. Der undervises fortsat med stilarterne crawl og rygcrawl. Butterfly bliver udbygget og der “snuses” til brystsvømning. Vi arbejder også med at flyde og vandtrædning efterfulgt af dykning.

Kontingent om året: 1.600 DKK.

Let øvede 1

Tidligere: let øvede
5. niveau i svømmeskolen. Undervisningen foregår i 25 m bassinet. der undervises nu i alle 4 svømme-/stilarter. Undervisningen bliver langt mere stilart koncentreret/detaljeret. Der undervises ligeledes i dykning og hovedspring fra kant. Vi arbejder meget intensivt med brystindlæring.

På let øvede-hold skal man være forberedt på at der svømmes flere baner i et træk.

Kontingent om året: 1.600 DKK.

Let øvede 2

Tidligere: Øvede Børn
6. niveau i svømmeskolen. Her arbejdes der videre på stilarterne, livredning, bjærning og de 5 baderåd

På let øvede-hold skal man være forberedt på at der svømmes flere baner i et træk.

Kontingent om året: 1.600 DKK.

Let øvede 3

Tidligere: Ungdomshold
7. niveau i svømmeskolen. Holdet er for unge, som ikke har ambitioner om at svømme på konkurrenceplan, men som stadig ønsker at holde svømmefærdighederne ved lige.

Der undervises fortsat i de 4 svømme/stilarter sideløbende med udbedring af teknik. På holdet arbejdes der meget med livredning og selvredning.

Kontingent om året: 1.600 DKK

Voksen 1

Tidligere: Voksen begyndere
På dette hold undervises der onsdag aften i det lille bassin og onsdag formiddag i 25 m bassinet.

Der kræves ingen forudsætninger for at tilmelde sig dette hold (ud over lysten til at blive fortrolig med vandet og lære at svømme). Undervisningen starter med vandtilvænning og fremadrettede øvelser som grundlag for videre indlæring af korrekt svømning.

Hjælpemidler benyttes efter behov.

Kontingent om året: 1.600 DKK

Voksen 2

Tidligere: Voksen øvede
Holdet henvender sig til voksne.

Da der på holdet kan være stor forskel på svømmernes færdighedsniveau, kan instruktøren vælge at organisere holdet efter niveauet på banerne.

Svømningen foregår i en kombination af fastlagt undervisning og fri svømning.

Hjælpemidler benyttes efter behov.

Kontingent om året: 1.600 DKK

Voksen 3

Tidligere: Motion
Holdet henvender sig til voksne som er i stand til at svømme minimum 25 meter uden pause.

Da der på holdet kan være stor forskel på svømmernes færdighedsniveau, kan instruktøren vælge at organisere holdet efter niveauet på banerne.

Svømningen foregår i en kombination af fastlagt undervisning og fri svømning.

Kontingent om året: 1.600 DKK

Voksen 4

Tidligere: Vandgymnastik
Der undervises onsdag formiddag, træning foregår primært i den dybe ende med bælte på. Det vil være muligt at træne i den lave ende hvor voksne kan bunde, dette aftales med instruktøren.

Vi gør opmærksom på der ikke kan svømmetrænes i forbindelse med vandgymnastik.

Kontingent om året: 1.600 DKK

Tri-hold

Holdet henvender sig til svømmere & triathleter der vil lære bedre crawl teknik og udholdenhed – forløbet inddrager elementer omkring svømning og navigering i åbent vand, ligesom der vil være træningspas hvor man kan teste sin våddragt.

Forløbet er planlagt i samarbejde med vores cheftræner, som er tidligere landstræner for senior triathleterne.

Hvis der er tilslutning på holdet kan vi prøve at arrangere træning i åbent vand hvis temperaturen tillader det.

Tidspunkter: Onsdag kl. 20.45 – 21.45 samt Lørdag kl. 16.15 – 17.45

Hele året – Pris: kr. 2.400,- for hele sæsonen.

Bemærk at du skal først være indmeldt i klubben inden tilmelding til kurset – via menu “Indmeldelse” – Brugernavn er mobilnr. og/eller e-mailadresse – du får tilsendt adgangskode straks efter indmeldelse. Indmeldelsesgebyr: 200,-

Medley

Holdet henvender sig til svømmere i aldersgruppen 11-16 år, som af den ene eller anden grund ikke ønsker at svømme på eliteplan. Der trænes efter program, og der tilbydes mulighed for deltagelse i lokalstævner. Du skal have kendskab til alle 4 svømmearter. Der trænes 2 x 1 time om ugen.