Regler stævnebetalinger

Mesterskaber

Følgende betales af klubben og aftalen indgås med K-udvalget:

 • Startgebyrer
 • Evt. overnatning og forplejning for svømmere
 • Omkostninger til forplejning og overnatning for de forældre, som har en rolle under mesterskabet (Holdledere og officials).  
 • Mellemmåltider i form af muslibarer, nødder, frugt og kiks.
 • Bro-bizz

Følgende betales ikke af klubben:

 • Egen transport til og fra stævner.
 • Leje af minibus eller lign. 
 • Klubben betaler ligeledes ikke for de omkostninger der er forbundet med at bage boller til et stævne.

Invitationsstævner

Følgende aftales forudgående mod budget.

 • Svømmerens egenbetaling baseret på de forbundende omkostninger

Klubben afholder omkostninger til følgende

 • Startgebyrer
 • Omkostninger til evt. forplejning og evt. overnatning for de forældre, som har en rolle under stævnet (Holdledere og officials). 
 • Mellemmåltider i form af muslibarer, nødder, frugt og kiks.
 • Bro-bizz

Følgende betales ikke af klubben:

 • Egen transport til og fra stævner.
 • Leje af minibus eller lign. 
 • Klubben betaler ligeledes ikke for de omkostninger der er forbundet med at bage boller til et stævne.