Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes onsdag den 8 februar. kl. 18.00 - 21.00

Det afholdes i glasburet i svømmehallen og alle medlemmer er velkommen!

Program: Klubaften inkl. Generalforsamling

Onsdag d. 8. februar 2023 kl. 18:00 – 21:00 i Glasburet, Ringsted Svømmeland

 

 18:00: Velkommen v. bestyrelsesformand Morten Sørensen

 

18:05: Fællesspisning, tilmeldte forældre + svømmere

Vores ”kok” fra Ringsted Cup har lovet, at hun vil sætte en menu sammen. 

 

18:30: Oplæg fra Svømmeskolens leder Sofie Bech Christensen

Vores svømmeskoleleder kommer forbi og giver et indblik i svømmeskolens koncept med 4 niveauer og 4 primære hold: ”PLASK OG LEG”, ”START”, ”FORTSÆT”, ”BLIV VED og HOLD FAST”.

Hun vil efterfølgende kunne svare på evt. spørgsmål, I måtte have. 

 

18:40: Oplæg fra konkurrence-afdelingens cheftræner Chris Christensen – OL-svømmer hvordan?

Vores cheftræner i klubbens konkurrenceafdeling kommer forbi og giver et kort indlæg om, hvad der skal til for at svømme konkurrencesvømning, og hvordan man evt. kommer videre fra svømmeskole.

 

Chris kvalificerede sig selv til OL i 2008 i 200m brystsvømning. Chris besidder i øvrigt stadig hurtigste danske tid i 200m bryst på både kort og langbane i tiderne 2:05:38 og 2:11:41, som er fra 2009!

 

Hvis man netop går og har sådan en drøm, hvad skal der så til for at den kan blive til virkelighed. Skal man træne meget og hvornår skal man starte? Dette vil Chris prøve at komme rundt omkring under dette oplæg.

 

18:50: Tanker om bestyrelsesarbejde

Nuværende formand Morten Sørensen & næstformand Kim Larsen giver et kort oplæg over, hvordan de tænker bestyrelsesarbejde fremadrettet kunne se ud, og hvad de vil kæmpe for ind i den nye bestyrelse, da de ikke er på valg på aftenens generalforsamling. De vil dele tanker omkring Ringsted Svømmeklubs vision og mission og den mission de tænker, klubben skal på.

 

19:00: Ordinær Generalforsamling


Dagsorden

·        19:00 Valg af dirigent

·        19:05 Bestyrelsens beretning ved formand Morten Sørensen

·        19:20 Forelæggelse af regnskab til godkendelse v. kasserer Ole Grøn-Henriksen

·        19:35 Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen

·        19:50 Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

·        20:05 Valg af bestyrelsesmedlemmer

·        20:20 Valg af revisor og revisorsuppleant

·        20:25 Eventuelt

·        20:30 Generalforsamling slutter

 

20:30: Kaffe, kage & saft

For både forældre og svømmere

 

21:00: Tak for i aften