Indmeldelse

Har du ikke tidligere betalt indmeldelse i klubben, skal du gøre det ved at tilmelde dig via nedenstående link. Du skal kun lave indmeldelse i klubben én gang. Man skal være opmærksom på, at armbåndet skal afleveres efter sidste svømning i forårssæsonen, og man vil så få udleveret nyt armbånd til næste sæson. Før man melder sig ind i klubben, er det en god idé, at tjekke om der er ledige pladser på det hold, man ønsker at svømme på. Det er den person, der skal gå på holdet som skal indmeldes.

Tilbagebetaling af kontingent

Ved skriftlig udmeldelse i løbet af sæsonen og inden 1. december, kan kontingentet for den resterende del af sæsonen betales retur efter forevisning af kvittering for indbetaling, dog med fradrag af én måneds kontingent til dækning af administrative udgifter. Der vil ikke blive tilbagebetalt kontingent ved udmeldelse efter 1. december, da klubben ikke kan udnytte pladsen til en anden svømmer. En ny svømmer på holdet midt i sæsonen vil ødelægge undervisningen for de øvrige.

Familierabat

Hvis I er mindst 4 personer i familien på samme adresse, som deltager på hold i Ringsted Svømmeklub, kan I opnå rabat. Det billigste familiemedlem kan få sit kontingent refunderet ved at sende en mail til kontakt@ringstedsk.dk - inden den 20. august - du skal oplyse navne og hold på dine familiemedlemmer samt reg.nr. og kontonr., således at vi kan overføre beløbet. Hvis vi ikke modtager meddelelsen om familierabat rettidig, mister I retten til rabat.

Kontakt

Ringsted Svømmeskole Teglovnsvej 46B 4100 Ringsted Telefon 4020 3677 (Fast tlf. tid torsdage 16.00 - 18.00) e-mail: svoemmeskole@ringstedsk.dk

Venteliste

Du kan tilmelde dig på hjemmesiden til et hold er fyldt, derefter kommer du automatisk på venteliste. Du får en mail, når der er plads på holdet og kontingent bliver først trukket, når du har en plads på holdet. Bemærk, du skal først være indmeldt i klubben, det koster 200 kr. i indmeldelsesgebyr.